Feb 8, 2009

waris harta kafir

Salam

Benar ke kita tidak boleh mewarisi harta org kafir spt yg diwasiatkannya?

Wassalam

_________________
thtl

Wassalam

Ya, kerana terdapat hadith yg melarangnya. hadith Bukhari-Muslim, matnnya:

لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم

terjemahnya: (Tidak boleh si muslim mewarisi orang kafir dan sebaliknya) Bukhari (6764 dari Osama ben Zaid ra)

Begitulah pendapat Jumhur termasuk Syafi'iyah. Tapi madzhab Hanafi membolehkan harta orang kafir diwarisi tapi hendaklah di serahkan kepada Baitul Mal dan pendapat Hanafi adalah lebih hampir kepada kebenaran dan kemaslahatan (Muhammad Ali AsySyabuni, alMawarith/42)

sekian

0 comments:

Post a Comment