Jan 29, 2009

Penjamin Hutang

thtl

Jawab:

Dasar Islam ialah :"hai orang2 beriman, penuhilah janji-janji itu." (terjemah AQ 5: 1)
Ini bermakna jika penjamin itu telah membaca syarat jaminan dan sanggup dan menurunkan tandatangan, maka dia hendaklah memenuhi butiran perjanjian itu termasuk membayar baki hutang/pinjaman.

Menyentuh isu penjamin hutang/pinjaman di Malaysia, suatu akta baru telah digubal untuk melindungi penjamin dari serta-merta diperintah membayar jika yg dijamin melarikan diri/gagal membayarbalik pinjaman. Kami belum mendapat butiran terperinci mengenai pindaan akta penjamin ini yg kita rasa lebih mirip kepada keadilan Islam supaya penjamin tidak lah sewenang-wenangnya diperintah membayar melainkan pihak pemiutang telah berusaha mendapatkan bayaran dari yg berhutang termasuk perisytiharan muflis terlebih dahulu, barulah penjamin dikehendaki membayar. WaLlahu a'alam

0 comments:

Post a Comment